Udenoms arealerne er en vigtig del af virksomheden image over for kunder, leverandører og forretningsforbindelser. Så det kan betale sig at sørge for, at p-pladsen, græsplæner, stier, bede, hække etc. præsenterer sig pænt. Men det koster, hvis de vil løse opgaven selv, både i form af maskiner og medarbejdere med den rette faglige kunnen. En fornuftig løsning er derfor et samarbejde med centerlokaler. Dette giver Dem sikkerhed for at opgaverne løses korrekt og til tiden – og til en aftalt fast pris

Hvilke opgaver kan centerlokaler løse for Dem?

Praktisk taget alt, hvad der har med pasning og pleje af deres udenoms arealer :

  • Altid veltrimmede plæner
  • Vi slår græsset, fjerner ukrudt, blade etc..
  • Flotte hække året rundt.
  • Vi klipper Deres hække efter artens behov.
  • Rene og smukke bede.
  • Vi luger, beskærer, oprensning, vanding etc.
  • Pleje af træer og buske.
  • Vi foretager beskæringer, ukrudtsbekæmpelse og vander i tørkeperioder.
  • Pæne ryddede sti arealer.
  • Vi fortager en oprydning, fejning, ukrudtsbekæmpelse af deres stisystemer.