Opstår der driftsproblemer i jeres lejemål, skal I kontakte centrets driftsleder eller vicevært. I er også velkomne til at kontakte Centerlokaler, hvis der er tale om større problemer, der ikke umiddelbart kan løses ude i centret.

Akut skade uden for åbningstid

Opstår der driftsproblemer uden for normal butiksåbningstid, er viceværten/driftslederen selvfølgelig ikke at træffe. Ejendommen er derfor tilmeldt en ordning, så I kan få hjælp, hvis en akut skade opstår. Vores akutnummer uden for normal arbejdstid er +45 41 34 81 81.

Uanset hvor driftsproblemerne stammer fra, vil vi altid gerne være behjælpelige med at løse problemet eller henvise jer til rette myndighed eller forsyningsleverandør, så I kan koncentrere jer om jeres forretning.