Inden I flytter ind i jeres lejemål, har centrets vicevært, driftsleder eller projektleder gennemgået lejemålet for fejl og mangler. Det er også blevet kontrolleret, at eventuelle istandsættelses- og indretningsarbejder er afsluttet og udført i den stand og kvalitet, som er aftalt i jeres lejekontrakt.

Ved indflytningen mødes I med ejendommens vicevært i lejemålet og typisk sker følgende:

  • I får udleveret nøgler/kort til lejemålet og eventuelt også til vareramper eller andre fællesområder for centrets lejere

  • I aftaler ordlyd og udformning af navneskilt eller andre skilte til postkasse, informationsstander mv.

  • I aflæser elmålerstanden og aftaler, hvem der indberetter til forsyningsselskabet

  • I tjekker, at alle forbrugsmålere (varme, vand og andet) er aflæst (viceværten har opgaven med at tilmelde ny lejer). I visse centre kører dette – helt eller delvist – over det fælles driftsregnskab, og I har derfor ikke særskilte målere

  • I tjekker, at installationerne virker (haner i tekøkken/toilet, låse, rullegitre, vinduer og døre)

  • I gennemgår praktiske forhold i centret

  • I får udleveret en indflytningsrapport.

Fejl eller mangler

Indflytningsrapporten kan I benytte som tjekskema for at sikre, at lejemålet er i orden. På indflytningsrapporten kan I notere eventuelle fejl og mangler.

Et godt råd er også at gennemfotografere lejemålet, inden I tager det i brug. På den måde er det lettere at huske, hvordan lejemålet så ud, når I engang skal fraflytte.

Konstaterer I fejl eller mangler i lejemålet ved og lige efter indflytningen, vil de typisk blive udbedret, så I modtager et lejemål uden fejl og mangler.  Ellers bliver de registreret, så der kan tages højde for dem ved fraflytningen.​