Den daglige drift af ejendommen varetages af centrets vicevært eller driftsleder. Det vil sige, at I skal kontakte viceværten eller driftslederen, hvis der opstår problemer i jeres lejemål eller på ejendommen.

Centerlokaler informerer jer, hvis der er ændringer i viceværtens eller drifts-lederens kontaktinformation.

Den daglige drift af ejendommen består typisk i at feje, rydde sne, vedlige-holde lovpligtige serviceabonnementer, føre tilsyn med varme- og ventilationsanlæg, rengøring og servicering af fællesarealer, håndtering af eventuel centervagt, vinduespolering samt rekvirering af og tilsyn med håndværkere mv.

I nogle tilfælde kan lejer have overtaget ansvaret for driften af disse opgaver, og har I spørgsmål til løsning heraf, er I selvfølgelig altid velkommen til at søge råd hos ejendommens vicevært, driftsleder eller den projektleder, der står for ejendommens drift.

Udvendig og indvendig vedligeholdelse​

Typisk varetager udlejer den udvendige vedligeholdelse af ejendommen. Vedligeholdelse eller fornyelse af vinduer, facade, tag mv. sker under størst mulig hensyntagen til centrets lejere og foregår ofte uden for centrets åbningstid.

Lejer varetager som regel den indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Ofte skal lejer også vedligeholde lejemålets tekniske installationer ’frem til hovedtilslutningen’. Lejer skal typisk holde lejemålet i vel vedligeholdt stand indvendigt.

Erhvervslejere skal tåle meget – hvis de blot er varslet herom. Varslingen skal være skriftlig og gives med otte ugers varsel, hvis ‘arbejderne indebærer hindringer eller væsentlige ulemper for lejerens adgang til eller brug af det lejede’.