Et erhvervslejemål er et lejemål, der er indgået med en erhvervsdrivende, der bruger lejemålet som led i sit erhverv – i dette tilfælde typisk som butik.

Når der indgås kontrakt om leje af butikslokaler, er alt – jf. erhvervslejeloven – til forhandling. Derfor kan man ikke regne med, at to kontrakter om erhvervsleje i samme butik​scenter er helt ens.

Nogle af de forhold, I skal være særligt opmærksomme på i en lejekontrakt, er:

Anvendelse – hvad må lejemålet bruges til (evt. begrænsninger i sortiment eller varekategori)

Afståelsesret
Særlige forpligtelser over for en centerforening i relation til markedsføring, indberetning af omsætningstal mv.
Ikrafttræden og overlevering – der skal laves en afleveringsforretning, og lejemålet skal være i den stand, som er aftalt (fx som beset, nymalet, nyistandsat mv.) Forbrugsregnskaber og driftsregnskab – hvilke ydelser skal udlejer levere, og hvilke klarer lejer selv?
Vedligeholdelse og fornyelse – hvilke opgaver løser udlejer, hvilke løser lejer, og hvor meget må lejer selv gøre i lejemålet?
Fraflytning og aflevering af det lejede – hvordan skal lejemålet efterlades af lejer, hvor meget skal sættes i stand eller retableres?
Er I som lejer i tvivl, om det er udlejer eller lejer, der skal løse en opgave, så kontakt altid ejendommens driftsleder/vicevært eller Centerlokaler.