Lejen reguleres i henhold til lejekontrakten, der er bundet op på erhvervslejeloven.

Typisk reguleres lejen én gang årligt – enten ved en fast procentuel stigning eller ved en stigning, der svarer til stigningen i nettoprisindekset.

I langt de fleste tilfælde vil en lejeændring også medføre en tilsvarende ændring i jeres forudbetalte depositum, da depositum ofte svarer til fx seks måneders leje

Centerlokaler sørger for, at eventuelle lejestigninger og ændringer i depositum tages med på de løbende lejeopkrævning, vi sender til jer.