Vi er specialister

Om I ønsker at kalde det vicevært, varmemester, handyman eller pedel, så varetager Centerlokaler

alle de traditionelle service- og driftsopgaver på butikscentre på sjælland .

Opgaverne tilrettelægges efter jeres ønsker og kan eksempelvis være:

 • Tilsyn med varmecentral og øvrig driftsteknik
 • Pleje af grønne arealer – græsklipning
 • Småreparationer på inventar og bygninger
 • Ind- og udflytninger, herunder flyttesyn
 • Rengøring af centre, trappevask og vinduespolering
 • Saltning og snerydning
 • Kontakt til øvrige leverandører
 • Rensning af tagrender og nedløb
 • Administration af nøgle- og adgangskortsystemer
 •  Udskiftning af pærer, sikringer o.lign.
 •  Aflæsning af vand- og varme forbrug
 •  Hjælpe ved flytninger
 •  Renholdning af facader og fortov
 •  Sikre eftersyn af elevatorer

Hør nærmere om muligheder og få evt. et  gratis tilbud  tilpasset jeres behov. Ring direkte på +45 43 44 54 44 eller skriv på mail: info@centerlokaler.dk