Skadeservice døgnet rundt

Inden for skadeservice har vi mange års erfaring med effektivt at stoppe en akut opstået skade, og vi hjælper dig videre i junglen af forsikringsspørgsmål.

Vi rykker ud 24/7 til alle former for pludseligt opståede skader: Brand-, vand-, fugt-, storm- og skimmelskader. Første prioritet er at stoppe skaden effektivt, samt at sikre en korrekt håndtering, så skaden bliver optimalt begrænset.

Vi er en virksomhed med stor fokus på miljøet, og vi har derfor specialiseret os i miljørenovering, hvor vi bl.a. arbejder med sanering a asbest, skimmelsvamp, bly, PCB m.m.

​Vores faguddannede medarbejdere er naturligvis trænet i at håndtere de farlige materialer og derigennem medvirke til en øget bæredygtighed i dansk byggeri.

Miljøsanering

I takt med, at den ældre boligmasse skal renoveres eller kondemneres, opstår problemerne med at håndtere materialer som PCB, bly eller asbest, som indgår i mange ældre ejendomme.

​Hos Centerlokaler & Skadeservice har vi stor erfaring ​med miljøsanering og renovering af disse farlige stoffer og materialer. Vi følger en fast fremgangsmåde med udtagning af prøver fra bygningsdele, fuger og maling, hvor der måtte være mistanke om forekomster. Herefter saneres og renses de berørte områder. Vi hjælper gerne med anmeldelse til relevante myndigheder samt med bortskaffelse af det giftige affald og leverer naturligvis altid fuld dokumentation efter endt miljøsanering.

Skimmelsanering

Centerlokaler & Skadeservice er ekspert i at rense alle overflader, så skimmelsvampen fjernes effektivt.  Jo før du handler på problemet, jo større gevinst får du.

Vi kommer gerne og gennemgår din bygning helt uforpligtende og udarbejder et konkret løsningsforslag eller rådgiver dig om, hvordan du kan undgå skimmelsvamp, så kontakt os endelig for en snak – det koster dig ikke noget.​